Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Mutku apurahahaku 2018

MAAPERÄN TUTKIMUS- JA KUNNOSTUSYHDISTYS ry (MUTKU ry)
julistaa haettavaksi apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön.


Haettavaksi julistetaan

- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR)
hankkeisiin/opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä
tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä
Suomessa ja ulkomailla.

- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR) kirjallisiin
selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin
liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Rahoitusta voi hakea:

1)elinkustannusten kattamiseen tutkimustyön tai selvityksen aikana

2) matkakuluihin

3) reagenssi- ja analyysikustannuksiin

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 30.4.2018 klo 16.00 sähköisesti info@mutku.fi.

Vastaanotamme mieluiten hakemukset sähköisesti, mutta hakemukset voi lähettää
myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen hakupäivän kotimaan
postileima hyväksytään.

Hakemus tehdään tästä ladattavalla lomakkeella. Hakemus
on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse (info@mutku.fi).

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus.
Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuttua.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan
myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn
toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai
valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Apurahan saajan tulee lähettää loppuraportti tai
valmistunut opinnäytetyö Mutku ry:lle.