Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Mutku apurahahaku 2017 - PÄÄTTYNYT

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry (Mutku ry) julistaa haettavaksi apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön.


Haettavaksi julistetaan


- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR) hankkeisiin/opinnäytetöihin, joiden
tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla.

- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden
tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä
toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen
(CV, tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 30.4.2017 klo
16.00 sähköisesti info@mutku.fi.

Vastaanotamme mieluiten hakemukset sähköisesti, mutta hakemukset voi
lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen
hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään.

Hakemus on tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse (info@mutku.fi) tai ladattavissa linkistä: apurahahakulomake

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuttua.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen
edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai
valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Apurahan saajan tulee lähettää loppuraportti tai valmistunut opinnäytetyö Mutku ry:lle.