Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Apurahan saajat 2006-2017 ja opinnäytetyöt

Vuonna 2017 apurahan saajat ja opinnäytetyöt:

* Ciavatti Giacomo 3000 €, diplomityö; Risk management of groundwater areas in poor chemical state

* Harju Vilhelmiina; 3 000 €;väitöskirja; Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen energian talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti

* Lallukka Niina;2 000 €; pro gradu; VOC-yhdisteiden puhdistaminen maa- ja pohjavedestä INNOVOC-menetelmällä

* Pulkkinen Essi; 2 000 €; pro gradu; Dispersanttien käytön vaikutus öljyn biohajoamiseen Itämeren sedimenteissä ja vesifaasissaOheisesta linkista löydät aiemmin apurahan saaneet 2006-2016

Apurahan saajat

Gradu, Juha Järvinen

Gradu

POLARIZEDMULTIANGULAR REFLECTANCE MEASUREMENTS OF DIESEL, MOTOR OIL AND LEAD:

IMPLICATIONS FOR DETECTING AND CHARACTERIZING SOILS CONTAMINATED WITH PETROLEUM HYDROCARBONS AND HEAVY METALS


Diplomityö, Oona Niiranen

Artikkeli, Jaakko Leppänen

Pro Gradu -tutkielma, Kaisa Martikainen

Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta. Lue lisää: Tutkielma

Opinnäytetyö, Heli Siren, Vesienpuhdistuksessa syntyvien lietteiden lääkeainejäämät

Tutkimuksessa saaduista kirjallisuustuloksista ja niiden perusteella tehdystä laboratoriotutkimuksista kirjoitetaan artikkeli Jurnal of Chromatography A-lehteen. Käsikirjoituksen aihe on "Recidues of steroid hormones in inflluent and effluent waters and corresponding sludges from wastewater purification plant".

Lue lisää Opinnäytetyö.

Apurahojen haku 2016

APURAHAN HAKU VUODELLE 2016 ON PÄÄTTYNYT. SEURAAVA HAKUAIKA ALKAA HUHTIKUUSSA 2017.