Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Apurahan saajat 2021

Vuonna 2021 apurahan saajat:

* Maria Härkönen 3000 e; pro gradu:

Kylvöseoksen ja turve-moreenikatteen vaikutus metallien kulkeutumiseen ja veden läpäisevyyteen kiviaineskasa-mallisysteemissä

* Costanza Scopetani 2000 e; artikkeli; Transport of chemical additives and microplastics from mulching films to agricultural soil and crop plants

* Satu Määttänen 1000 e; väitöskirja; Puustoinen maatalous aavikoituneen maan kunnostuksessa: Ennallistamiskäsitysten ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutusten ymmärtäminen kestävien tulosten saavuttamiseksi

Apurahan saajat 2006-2017 ja opinnäytetyöt

Vuonna 2017 apurahan saajat ja opinnäytetyöt:

* Ciavatti Giacomo 3000 €, diplomityö; Risk management of groundwater areas in poor chemical state

* Harju Vilhelmiina; 3 000 €;väitöskirja; Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen energian talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti

* Lallukka Niina;2 000 €; pro gradu; VOC-yhdisteiden puhdistaminen maa- ja pohjavedestä INNOVOC-menetelmällä

* Pulkkinen Essi; 2 000 €; pro gradu; Dispersanttien käytön vaikutus öljyn biohajoamiseen Itämeren sedimenteissä ja vesifaasissaOheisesta linkista löydät aiemmin apurahan saaneet 2006-2016

Apurahan saajat

Gradu, Juha Järvinen

Gradu

POLARIZEDMULTIANGULAR REFLECTANCE MEASUREMENTS OF DIESEL, MOTOR OIL AND LEAD:

IMPLICATIONS FOR DETECTING AND CHARACTERIZING SOILS CONTAMINATED WITH PETROLEUM HYDROCARBONS AND HEAVY METALS


Diplomityö, Oona Niiranen

Artikkeli, Jaakko Leppänen

Pro Gradu -tutkielma, Kaisa Martikainen

Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta. Lue lisää: Tutkielma

Opinnäytetyö, Heli Siren, Vesienpuhdistuksessa syntyvien lietteiden lääkeainejäämät

Tutkimuksessa saaduista kirjallisuustuloksista ja niiden perusteella tehdystä laboratoriotutkimuksista kirjoitetaan artikkeli Jurnal of Chromatography A-lehteen. Käsikirjoituksen aihe on "Recidues of steroid hormones in inflluent and effluent waters and corresponding sludges from wastewater purification plant".

Lue lisää Opinnäytetyö.