Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

MUTKU-PÄIVÄT 2018 ESITYKSET

14.3 Riskinhallintaosaaminen ja uudet tekniikat
15.3 Suunnittelu, alueidenkäyttö ja hankkeet

Suomalaisen riskinhallintaosaamisen viennin edistäminen - Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeet ja kysyntä Kiinassa - Tuukka Tonteri, Doranova Oy

EI JAKOON: Klaipeda dredging and Dewatering Project, suomalaista vientiosaamista - Antton Palolahti, Sito Oy

Risk assessment of Pursiala groundwater area in poor chemical state - Giacomo Ciavatti, Aalto yliopisto

Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden jatkokartoitus (KAJAK II-hanke) - Anna Tornivaara, Geologian tutkimuskeskus

Nanofibrilloitu selluloosa resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä - Salla Venäläinen, Helsingin yliopisto

EI JAKOON: Long-term evaluation of micro-scale ZVI and organic carbon reactivity in PRB application - Michael Mueller, PeroxyVhem Environmental Solutions

VOC-yhdisteiden puhdistaminen maa- ja pohjavedestä INNOVOC-menetelmällä - Niina Lallukka, Helsingin yliopisto

Uudentyyppisen suorainjektointilaitteen (DOAct*DIRECT) kehitys ja lkäyttö maaperäkunnostuksissa - Mikko Myllymäki, Doranova Oy

____________________________________________________________________________

Tunnistatko PIMA-hankkeen turvallisuuden sudenkuopat - Päivi Koskela, Golder Associates Oy

In situ-kunnostusmenetelmän valinta - Pirjo Tuomi, Golder Associates Oy

PIMA urakan kilpailuttaminen neuvottelumenettelyllä - Jarno Laitinen, Pirkanmaan ELY-keskus

Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI) - Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus

PIMA & Maankäyttö: Ennakoimalla kestävämpiä ratkaisuja - Sirkku Huisko, Pöyry Finland

Baltic Urban Lab - kokemuksia projektin brownfield-piloteista - Sami Tanttarimmäki, Johanna Aaltonen, Turrun yliopiston Brahea-keskus

Brownfield alueiden uusiokäyttö maanomistajan näkökulmasta - Satu järvinen, Helsingin kaupunki

Case Hanasaari - haastava aluerakennuskohde - Kimmo Järvinen, Ramboll finland Oy

Puolustusvoimien Vaatetuskorjaamon maaperän ja pohjaveden in situ-kunnnostus Säkylässä - Reija Kalajo, Puolustushallinnon rakennuslaitos

Pursialan saha: kahden vuoden in situ koetoimintajakson aikana saatuja kokemuksia - Arto Itkonen, Sitowise Oy, Juha Ovastakainen, Vapo Ou, Jussi Virtanen FCG Oy