Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

MUTKU-PÄIVÄT 2019 ESITYKSET


Nina Lehtosalo - Katsaus Ympäristöministeriön ajankohtaisiin PIMA asioihin

Henna Jylhä - Kunnostustoiminta 2017 PIMA-päätösten perusteella - kestäviä ratkaisuja?

Outi Pyy - PIMA rahoitusjärjestelmäselvityksen esittely

Kari Pyötsiä - Kestävyyden huomioiminen Maaperä kuntoon -ohjelmassa

Katariina Lahti-Leikas - Katsaus uusiin ajankohtaisiin pilaantuneen maan puhdistusmenetelmiin

Jarno Laitinen - Uusi työkalu kunnostuksen kestävyyden arviointiin

Sonja Suni - Riskinarvioinnin haasteita ja epävarmuuksia

Mikael Takala - Systemaattinen päätöksentekostrategia riskinarvioinnissa, tapaus Kilpilahti

Tuomo Karvonen - Pohjavesialueen virtausmallinnus riskinhallinnan tukena, tapaus Pursiala

___________________________________________________________________________

Jussi Reinikainen - Jussin aamunavaus - mihin ... on menossa?

Mikko Hynninen - Laatuvaatimukset ympäristöteknisissä tutkimuksissa meillä ja muualla

Jussi Kuusola - EDD arvioinnit osana kiinteistöhallintaa

Outi Pyy - Perustilaselvitys - pilaantuneisuusselvitys

Kimmo Järvinen - Kaatopaikasta palkituksi puistoksi, tapaus Alakivenpuisto

Aura Nousiainen - Kokeellisen tutkimuksen hyödyntäminen puhdistussuunnittelussa, tapaus Kruunuvuori

Mikko Myllymäki - Maaperän ja pohjaveden biologinen in situ kunnostus SOW-tekniikalla, tapaus Hanasaari

Michael Mueller - Securing rapid contaminant reduction and accelerated bioremediation using an activated carbon based injectable reagent

Arto Itkonen - Kaavoitus ja maaperän kestävä riskinhallinta

Kim Brander - Kestävä aluekehitys - tapaus Itäharju

Timo Hintsanen - Turun kaupungin suunnitelmia ja kehittämishankkeita