Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Arkisto 2004-2012

Mutku-päivien risteily 2012 ja esitykset

Mutku-päivät sekä esitykset 2011

Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys ry. järjesti MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinnassa 30.-31.3.2011. Tapahtuma pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun auditoriossa. Illallinen pidettiin Hämeen linnassa.

MUTKU-PÄIVÄT 2011
Keskiviikko 30.3.2011
Ohjelma ja esitykset:

9:00-9:30 Ilmoittautuminen, kahvi
9:30-9:40 Avaus
Raakel Jaloniemi, MUTKU ry puheenjohtaja 2010->

9:40 KONFLIKTIT JA YMPÄRISTÖ, Pekka Haavisto, kansanedustaja

10:40 WANHAT SYNNIT JA PIMATOIMINNAN KEHITTYMINEN
Puheenjohtaja Ari Seppänen, Ympäristöministeriö, Mutku ry:n puheenjohtaja
vuosina 2001-2003
10:40-11:10 Pilaantuneiden maiden historiakertaus, Markku Kukkamäki

11:10-11:40 Lainsäädännön kehittyminen, Jouko Tuomainen, SYKE

11:40-12:00 Kahvi

12:00-12:30 Laboratorioanalytiikan kehittyminen, Matti Mäkelä, Novalab Oy

12:30-13:00 Urakoitsijan kokemuksia, Eero Kanervo, Bricatec Oy

13:00-14:00 Lounas

14:00 ERITYISTILANTEET
Puheenjohtaja Outi Pyy, SYKE, Mutku ry:n puheenjohtaja vuosina 2004-2005

14:00-14:30 Öljyntorjunta Suomessa, Heli Haapasaari, SYKE

14:30-15:00 Säteilypäästöjen vaikutukset maaperään ja muuhun ympäristöön, Mikko
Punkari, FCG Finnish Consulting Group Oy (Kari Koponen pitää esityksen)

15:00-15:30 Sotilaallisen kriisinhallintajoukon ympäristö- ja terveysriskien kartoitus ja
hallinta, ELL Ava Sovijärvi, Sotilaslääketieteen Keskus, Puolustusvoimat

15:30-16:00 Sotilaallisen kriisinhallintajoukon tukikohdan luovuttamiseen liittyvä
ympäristöselvitys, ympäristöasiantuntija Reija Pihkala, Puolustushallinnon
Rakennuslaitos

16:15 MUTKU ry:n kevätkokous
19:00 Illallinen ja bändi, Hämeen linna

Torstai 31.3.2010
9:30 NYKYAIKA
Puheenjohtaja Raakel Jaloniemi, Mutku ry:n puheenjohtaja

9:30-10:00 Kestävä kehitys PIMA-hankkeissa, Jaana Sorvari, SYKE

10:00-10:30 Riskinarviointimenetelmien vertailu, VERIS-hankkeen tulokset, Auli Kuusela-
Lahtinen, VTT

10:30-11:00 Pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi, Jan Österbacka,
Ekokem Palvelu Oy

11:00-11:30 Kahvi
11:30-12:30 PIMA-hyötykäyttöpaneeli
puheenjohtaja Raakel Jaloniemi, puheenjohtaja, Mutku ry
paneelin jäsenet:
Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
Niko Tikkanen/Ville Niutanen, Biomaa Oy
Satu Järvinen, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ELY-keskus
Ulla-Maija Liski, Hämeen ELY-keskus

12:30-13:30 Lounas
13:30 VISIO TULEVAISUUTEEN
Puheenjohtaja Juha Sorvali, Helsingin kaupunki, Stara, Mutku ry:n
puheenjohtaja vuosina 2008-2009

13:30-14:00 Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä, Henrik
Westerholm, Neste Oil Oyj

14:00-14:30 Fungi for cleaning-up oil spills and other contaminated sites, Lara Valentin-
Carrera, Helsingin yliopisto

14:30-15:00 Sorption merkitys kemikaaliriskinarvioinnissa, Paula Jantunen, Linnunmaa Oy

15:00-15:30 Arkipäivän kemikaalit, ympäristö ja mahdolliset uhat, Leif Kronberg, Åbo
akademi

15:30 Loppupuheenvuoro
Jussi Kuusola, MUTKU ry varapuheenjohtaja

MUTKU ry:n 10-vuotis juhlaseminaari

Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys ry. järjestää 10-vuotisjuhlaseminaarin Hämeenlinnassa 30.-31.3.2011. Tapahtuma pidetään Hämeen ammattikorkeakoulun auditoriossa, osoitteessa Visakaarre 12. Illallinen on Hämeen linnassa.

MUTKU-PÄIVÄT 2010

Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys ry. järjesti MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinnassa 22.-23.3.2010. Tapahtuma pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun auditoriossa. Illallinen pidettiin Hämeenlinnan raatihuoneella.

Ohjelma ja esitykset:

10:00 Avaus
Raakel Jaloniemi, MUTKU ry puheenjohtaja

10:05 TÄÄLLÄ TAAS

Puheenjohtaja Raakel Jaloniemi

Tuula Tuhkanen, Tampereen Teknillinen Yliopisto

Erkki Lindberg, Eko Harden Technologies Oy

Jaakko Soini, MZymes Oy

Salla Venäläinen, Helsingin yliopisto

13:30 HESAA JA VIRANOMAISTA

Puheenjohtaja Petra Pihlainen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Sedimenttiselvitys
Kari Koponen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Satu Järvinen, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-AVI -katsaus (.pdf) Hanna Valkeapää, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

16:15 MUTKU ry:n kevätkokous

19:00 Tapaaminen Hämeenlinnan raatihuoneella

TIISTAI 23.3.2010

9:15 KAIKKI ELÄMÄNI AAMUT…

Puheenjohtaja Johanna Jalonen, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

PIMA - riskinarvioinnin soveltaminen käytäntöön
Katri Bäckman, WSP Environmental Oy

Surfaktanttien käyttö kreosootilla saastuneen maan puhdistamisessa (.pdf)
Riikka Mäkelä, Helsingin yliopisto

Anu Mikkonen, Helsingin yliopisto

11:00 ELÄMÄ VOITTAA

Puheenjohtaja Johanna Jalonen, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Kirsten Jørgensen, Suomen ympäristökeskus

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma (ELSU) / Pilaantuneet maat
Ulla-Maija Liski, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus

13:30 PÄÄSIS JO POIS

Puheenjohtaja Tero Taipale, Ramboll Finland Oy

Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy

Pilaantuneet maat - asumiseen vai puistoksi? (.pdf)
Arto Kaituri ja Petri Saarikoski, WSP Finland Oy

Kaavoittajan pilaantuneet suunnitelmat
Antti Karvonen, MA-arkkitehdit

Teija Tohmo, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

15:30 HETKI VIELÄ (Loppupuheenvuoro)
Jussi Kuusola, MUTKU ry varapuheenjohtaja

Mutku-päivät 2009

Kiitoksia esiintyjille ja osallistujille!


Esitykset
Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa.


Öljysäiliövahingot vakuutusalan kannalta (.pdf), Seppo Pekurinen, Finanssialan Keskusliitto


Taustapitoisuusrekisteri? (.pdf) Timo Tarvainen, Geologian tutkimuskeskus

Ympäristöhallinnon uusi sähköinen asiointi (.pdf) Matti Silvola, Suomen ympäristökeskus

Kaikenmaailman kartta- ja taulukkomerkintöjen yhtenäistäminen (.pdf) Satu Aho, MUTKU ry. sihteeri / WSP Environmental Oy

Tutkimus ja riskinarvio
Näytteenoton vertailukoe (.pdf) Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus

Laboratoriotulosten luotettavuudesta (.pdf) Asta Ekman, Helsingin kaupungin ympäristökeskus


Kymijoen sedimenttien riskinarvio (.pdf) Esko Rossi, Esko Rossi Oy

Sedimentit
Sedimenttien tutkimukset (.pdf)Arto Itkonen, FCG Planeko Oy

Varautuminen sedimenttien sijoitustarpeeseen - yleiskatsaus Helsingin tilanteeseen (.pdf) Kaarina Laakso, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto


Kunnostukset
Kuka maksaa ns. isännättömien alueiden puhdistamisen (.pdf) Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus


Pohjavesikunnostus, Nummela-case (.pdf) Jukka Ikäheimo Pöyry Environment Oy

Hyötykäyttö ja loppusijoitus
Kaivetut PIMAt - mitä, missä ja miten (.pdf) Satu Jaakkonen, Suomen ympäristökeskus

Kaatopaikan vastaanottajan näkökulma (.pdf) Jyri Metsänranta, Rouskis Oy

Pilaantuneiden maa-ainesjätteiden hyötykäyttö (.pdf) Kenneth Holm, Suomen ympäristökeskus

Vuosaaren melumäki (.pdf) Jukka Tengvall, Ramboll Finland Oy

EU-direktiivipäivitys (.pdf) Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö

Mutku-päivät 2008

Kiitoksia esiintyjille ja osallistujille!


Esityksiä:
Jukka Ahtiainen(.pdf 244Kt)
Kim Brander(.pdf 1,1Mt)
Casper Herler(.pdf 156Kt)
Jukka Huppunen(.pdf 4,38Mt)
Anneli Joutti (.pdf 29K)
Kari Koponen(.pdf 1 Mt)
Juha Kortesalmi(.pdf 255Kt)
Kaarina Laakso(.pdf 1,7Mt)
Nea Nerg(.pdf 15Kt)
Tiina Nieminen(.pdf 626Kt)
Pekka Puska(.pdf 3,4Mt)
Jouko Tuomainen (.pdf 51,06Kt)

Mutku-päivät 2007

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille ja esiintyjille!

Ohjelma (.doc 66K)
Esityksiä

Mutku-päivät 2006

HÄMEENLINNASSA 29.-30.3.2006

Kiitos kaikille Mutku-päivien osallistujille!

Ohjelma (.doc 53K)

Mutku-päivät 2005

Kiitos kaikille Mutku-päivien osallistujille!

Mutku-päivien esitykset (pdf)

Myllypuron opetukset
Tilannekatsaus, Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
Pystyeristäminen, Juha Forsman, Ramboll Finland Oy
Vanhan kaatopaikan tutkimusten ja kunnostuksen työsuojelu, Ilpo Ahonen, Tampereen aluetyöterveyslaitos

Ajankohtaista
Valtioneuvoston PIMA-asetus, Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö
Ohjearvojen määräytymisen kriteerit,
Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
Pilaantuneen maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuus, Ari Seppänen, ympäristöministeriö
Kaatopaikkakelpoisuuden osoittaminen, Jutta Laine-Ylijoki, VTT Prosessit

Ympäristöviestintä
Hiljainen ympäristöviestintä - menetetty maine, Minna Halme, Helsingin kauppakorkeakoulu
Viestintä Huhmarniemen kunnostuksessa, Sara Piutunen, Lappeenrannan kaupunki
Mikkelin kyllästämön kunnostus, Arto Hovi, Ratahallintokeskus

Paikkatietojärjestelmät maaperän kunnostushankkeissa
Case Arabianranta, Pekka Määttänen, WSP Environmental Oy
eFacility - datan muuttaminen informaatioksi, Pirjo Tuomi, Golder Associates Oy

Ajankohtaista pohjavesistä
Materiaalien testaus reaktiivisten seinämien suunnitteluprosessissa, Paula Eskola, VTT Prosessit
Mallintaminen, esimerkkinä Oriveden pesula, Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneet sedimentit
Läjitysohjeen taustoista ja ruoppausten lupakäsittely, Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö
Aurajoen puhdistaminen pilaantuneista sedimenteistä, Matti J. Niemi, Turun satama
Geotuubit, Pirjo Tuomi, Golder Associates Oy
Tampereen Pyhäjärven Ratinanranta-hanke, Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
Vaasan arseenipitoiset sedimentit, Pertti Kautto, Kemira

Mutku-päivät 2004

Jälleen kerran kiitos kaikille MUTKU-päivien osallistujille ja esiintyjille sekä Hämeen ammattikorkeakoululle järjestelyistä!

Yhteenveto MUTKU-päivien palautteesta on katsottavissa tästä.
Kiitos palautteesta!